logo.png
zaawansowane »
Powiązane galerie:
18.02
Sanktuarium NMP w Porąbce Uszewskiej

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Porąbce Uszewskiej poza jego niewątpliwą wartością religijną odznacza się także niepospolitymi walorami turystycznymi. Odwiedzający to miejsce powinni zwiedzić przede wszystkim wpisany do rejestru zabytków kościół oraz znajdującą się w pobliżu kopię Groty z Lourdes, w której Bernadecie de Soubirous w 1858 roku objawiła się Matka Boża.

 

Kościół, którego budowę rozpoczęto w 1900 roku, jest jednym z najwybitniejszych dzieł Jana Sas – Zubrzyckiego (ur. 1860 zm.1935) – wybitnego architekta, teoretyka architektury, konserwatora sztuki i profesora zwyczajnego historii architektury Katedry Historii Architektury i Estetyki Politechniki Lwowskiej. Stanowi on ciekawy przykład sakralnej architektury początku XX wieku. Kubatura świątyni wynosi 12 000 m³, powierzchnia użytkowa 1800 m². Jest to budynek neogotycki, trzynawowy, pseudohalowy, z transeptem, murowany z cegły z użyciem kamienia i betonu. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie, po bokach z przybudówkami: od wschodu z występującą wieżyczką schodową, od zachodu zamkniętą trójbocznie kaplicą.

 

Od frontu znajduje się wieża o rzucie kwadratu, ujęta po bokach dwiema symetrycznymi przybudówkami. Ramiona transeptu są zamknięte ścianami prostymi. na zewnątrz budynek jest oszkarpowany. Posiada dachy siodłowe i pulpitowe. Na skrzyżowaniu nawy i ramion transeptu zbudowano wieżyczkę na sygnaturkę z latarnią. Hełm wieży jest ostrosłupowy, flankowany narożnymi wieżyczkami.

 

Sklepienia nakrywające prezbiterium to sklepienia gwiaździste. W pozostałych częściach korpusu są sklepienia krzyżowe o przęsłach wydzielonych gurtami. W nawach bocznych, w przęsłach przyległych do transeptu znajdują się głębokie wnęki ołtarzowe, ponad którymi są empory. W środkowych przęsłach zbudowano przejścia do małych przedsionków. Zakrystia jest przykryta sklepieniem kolebkowym. Posadzki są wykonane z płytek marmurowych i ceramicznych, obecnie w złym stanie.

 
 

W środku znajdziemy obrazy XVIII wieczne: Matki Bożej z Dzieciątkiem, Św. Jana Nepomucena, Ecce Homo, Św. Franciszka, Św. Piotra. Najstarszym zabytkiem malarskim jest obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem pomiędzy Św. Wojciechem i Św. Stanisławem z początku XVI wieku. Obok nich znajdują się tu jeszcze bardzo ciekawe i cenne dzieła z XIX i XX wieku. Wyposażenie kościoła uzupełnia szereg rzeźb datowanych od XVI wieku do czasów dzisiejszych. Warte uwagi są także: barokowa drewniana chrzcielnica; relikwiarz św. Jana Kantego i św. Andrzeja, rokokowy z 1777 roku, ornaty z XVIII wieku; ambona z ok. 1930 roku, o bogatym snycerskim opracowaniu baldachimu i kosza, w zaplecku z płaskorzeźbą Chrystusa.

 

 

 

Grota NMP z Lourdes to replika miejsca słynnego miejsca kultu znajdującego się we Francji. Położona na wzniesieniu jest miejscem odprawiania nabożeństw maryjnych i innych uroczystości religijnych. W jej centrum znajduje się ołtarz, we frontowych ścianach umieszczono źródła z cudowną wodą z Lourdes. Przed samą grota znajdują się miejsca do siedzenia. Co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów oferując im poza przeżyciami religijnymi także wrażenia estetyczne. Wzniesienie jest starannie zagospodarowane. Z jednej strony mamy bardzo dobrze utrzymane trawniki, z drugiej alejki spacerowe oraz elementy kultu religijnego takie jak figury Matki Bożej oraz pomnik poświęcony ks. Janowi Palce. Znalazł się on tutaj nieprzypadkowo, bo to ks. Palka jest tą osobą, której należy zawdzięczać rozwój kultu maryjnego na tym terenie. Pod koniec ostatniej dekady XIX wieku młody wikariusz udał się z pielgrzymką do głośnego w tym czasie na świecie francuskiego sanktuarium w Lourdes. Urzeczony atmosferą w sanktuarium postanowił przenieść chociaż w części tę atmosferę na ziemię polską, do swojej parafii w Porąbce Uszewskiej. W tym celu przywiózł z podróży gipsowy model groty, który miał służyć jako wzór do budowy. Zainteresowanie Porąbką Uszewską świadczy, że udało się mu to w pełni.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
unia1.png
unia2.png
unia3.png
unia4.png