logo.png
zaawansowane »
grafika
Powiązane galerie:
03.02
Internet i komputery za darmo

  Łatwiejszy dostęp do internetu, nowoczesny sprzęt komputerowy dla 40 gospodarstw domowych, specjalistyczne oprogramowanie i profesjonalne szkolenia – to najważniejsze efekty projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno".  W trakcie pierwszej konferencji szkoleniowej odbywającej się czwartek, 31 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dębnie zainteresowani udziałem w projekcie poznali szczegółowe zasady uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.
  Projekt realizowany w Gminie Dębno ma wyjątkowy charakter ze względu na jego skalę. Z Programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" gmina pozyskała na ten cel ponad 1,1 mln złotych. Propozycja gminy Dębno znalazła się na 11 miejscu listy rankingowej, na której znalazło się łącznie 59 wniosków.- To oferta dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wśród których są rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, dzieci i młodzież ucząca się i pochodząca z rodzin borykających się z problemami finansowymi, a także niepełnosprawni – podkreśla Marian Kurek, Sekretarz Gminy.
  Ponad 600 tys. zł z puli na realizację projektu przeznaczonych będzie na budowę infrastruktury. Powstanie ona na tych obszarach, gdzie nie funkcjonuje ogólnodostępna infrastruktura teleinformatyczna i nie są przewidziane inwestycje operatorów komercyjnych z uwagi na brak opłacalności ekonomicznej. Z wybudowanej infrastruktury będą korzystać wyłącznie osoby stanowiące docelową grupę projektu. Ponad 263 tys. zł wydanych zostanie na zakup sprzętu komputerowego.
  Cały projekt ma być sfinalizowany w trzecim kwartale 2015 roku. Uczestnicy projektu poza sprzętem komputerowym bezpłatnie uzyskają także dostęp do Internetu oraz usługi serwisowe przez okres kilku lat.

  Projekt gwarantuje także udział jego adresatów w profesjonalnych szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. W szczególności szkolenia dotyczyć będą korzystania z portali informacyjnych, zdalnych platform, eUsług itp. Odrębne szkolenia obejmą dorosłych, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osoby odpowiedzialne za działania koordynacyjne w szkołach. Ma to zapewnić osobom  zagrożonym wykluczeniem cyfrowym umiejętność swobodnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i wykorzystywania ich m.in. w edukacji i w życiu zawodowym.

  Uczestnicy pierwszej konferencji szkoleniowej poza podstawowymi informacjami otrzymali także formularze zgłoszeniowe, które następnie zostaną poddane analizie formalnej. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przedsięwzięciu zostaną powiadomione indywidualnie.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
unia1.png
unia2.png
unia3.png
unia4.png