logo.png
zaawansowane »
grafika
Powiązane galerie:
06.02
Komputery dla mieszkańców - II etap projektu

Sto komputerów wraz z darmowym dostępem do Internetu i oprogramowaniem trafi do mieszkańców Gminy Dębno w ramach II etapu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno. W odbywającym się w środę, 5 lutego, spotkaniu rozpoczynającym realizację przedsięwzięcia wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Z oferty, której inicjatorem jest Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno, skorzystać mogą osoby w wieku 50 lat i więcej mające dochód na jedną osobę w rodzinie nie większy niż 831,15 zł. Propozycja adresowana jest ponadto do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, w przypadku których kryterium dochodowe nie obowiązuje.
W sumie Gmina Dębno pozyskała z funduszy unijnych na ten cel blisko milion zł. – To szczególnie atrakcyjna forma wsparcia, ponieważ dofinansowanie pokrywa koszty przedsięwzięcia w stu procentach – podkreśla Wójt Grzegorz Brach, który podczas spotkania wraz z Marianem Kurkiem, Sekretarzem Gminy, wyjaśniał zainteresowanym zasady projektu. Wielu spośród uczestników spotkania na miejscu wypełniło już gotowe formularze zgłoszeniowe i pozostawiło je w urzędzie. Inni zainteresowani mogą to zrobić do 28 lutego w Urzędzie Gminy Dębno w godzinach pracy urzędu. Złożenie formularza zgłoszeniowe to konieczny warunek ubiegania się o udział w projekcie.
W jego ramach uczestnicy otrzymają bezpłatnie komputery wraz z oprzyrządowaniem i niezbędnym oprogramowaniem oraz darmowy dostęp do Internetu przez pięć lat. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w pierwszym etapie projektu i już od kilku miesięcy korzystają z jego efektów, oceniają przedsięwzięcie w samych superlatywach. – To bardzo dobra inicjatywa. Jest to ogromna pomoc dla dziecka pod kątem nauki w szkole. Sam również czasem korzystam możliwości, jakie daje Internet- zaznacza Marek Zieliński z Maszkienic, którego syn Jakub od wakacji ubiegłego roku ma już komputer w domu.
Przypomnijmy, że Gmina Dębno zakończyła niedawno pierwszy etap projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W jego ramach wykonano niezbędną infrastrukturę teleinformatyczna zapewniającą mieszkańcom dostęp do Internetu, a kilkadziesiąt osób uzyskało darmowe komputery, oprzyrządowanie do nich oraz dostęp do Internetu.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
unia1.png
unia2.png
unia3.png
unia4.png